גרון הודו טרי

גרון הודו טריצפייה במוצר

חזה הודו נקבה טרי

חזה הודו נקבה טריצפייה במוצר

כנף הודו טרי

כנף הודו טריצפייה במוצר

קורקבן הודו טרי

קורקבן הודו טריצפייה במוצר

שווארמה הודו נקבה טרי

שווארמה הודו נקבה טריצפייה במוצר

שוק הודו נקבה טרי

שוק הודו נקבה טריצפייה במוצר

שניצל הודו טרי

שניצל הודו טריצפייה במוצר
להזמנה